Bảo trì hệ thống bộ lưu điện

Bảo trì UPS là gì?

Nói chung, các hệ thống bộ lưu điện UPS được mua vì có yêu cầu bảo vệ các nguồn cung cấp thiết yếu của khách hàng trong trường hợp mất điện hoặc thiếu điện. Tuy nhiên, sau khi mua hệ thống, nó ít được xem xét vấn đề bảo trì như thế nào để nó có tiếp tục hoạt động trong những năm tới.

Kết quả hình ảnh cho bảo trì pin bộ lưu điện

Hệ thống cung cấp điện liên tục mới sẽ luôn đi kèm với bảo hành của nhà sản xuất, điều này sẽ được coi là bảo vệ trong trường hợp có sự cố trong năm đầu tiên.

Hệ thống UPS có một số thành phần có tuổi thọ hoạt động hữu hạn, những thứ mà ngay lập tức nảy ra trong tâm trí là; quạt, pin, DC và tụ điện AC. Một sự thất bại của bất kỳ thành phần nào bị hạn chế nghiêm trọng (và thường loại bỏ) khả năng của bộ lưu điện để bảo vệ tải trọng thiết yếu.

(Xem thêm bộ lưu điện Santak)

Việc bảo trì thường xuyên sẽ giám sát các thành phần này và làm nổi bật bất kỳ hỏng hóc tiềm ẩn nào, thông thường trong thời gian thực hiện hành động để thay thế chúng và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

Một trường hợp điển hình trên một hệ thống bảo vệ điện không được duy trì sẽ là trong khi một tiện ích chính bị lỗi mà pin không hỗ trợ tải trọng cần thiết cho thời gian dự kiến. Khách hàng sẽ yêu cầu thay thế ngay lập tức pin của mình để lấy lại quyền tự chủ nhận thức của mình; câu hỏi chưa được trả lời sẽ là “Tại sao pin lại được thay quá sớm trong thời gian hoạt động của hệ thống bộ lưu điện?”

Nếu không thường xuyên duy trì và giám sát nhiệt bộ lưu điện UPS và bộ lưu điện UPS của nó Pin hoạt động của nó có thể là sự thất bại của một hoặc tất cả các tụ điện DC có tuổi quá sớm của pin gây giảm nghiêm trọng khả năng hỗ trợ tải. Các chuyến thăm bảo trì bộ lưu điện UPS thường xuyên sẽ sớm xác định vấn đề này và bằng cách thay đổi các thành phần vi phạm, chi phí thay thế sớm pin sẽ tránh được.

(Tham khảo thêm bộ lưu điện APC)

Tất nhiên nếu một hệ thống bộ lưu điện UPS có mặt, thì bước tiếp theo là tự hỏi mình, nếu nó không thành công thì tôi có hệ thống nguồn dự phòng máy phát điện không? Nếu không có máy phát điện diesel dự phòng là do thiếu không gian?

Tốt hơn là yêu cầu khảo sát trang web miễn phí và thiết lập bảo vệ quyền lực nào bạn có thể yêu cầu trước khi Hệ thống quan trọng của bạn được kiểm tra khi mất điện.

Add Comment