Ô Nhiễm Không Khí

Ô Nhiễm Không Khí. Kẻ giết người thầm lặng mà chúng ta hít thở hàng ngày

Ti Singapore, tbáo Straits Times ngày 10/5/2006 báo cáo rng cht gây ô nhim không khí Ultrafine (PM 2.5) được tìm thy đo quc này vượt quá tiêu chun cho phép ti thiu là 15mcg/m3, do Cơ quan Bo vMôi trường Hoa Kỳ công b. Cht gây ô nhim không khí Ultrafine là cht siêu mn, vô hình và có ththm thu vào các hc sâu nht ca lá phi gây ra các tn thương đáng k. Trem và phnln tui đc bit dbtn thương. 

ô nhiễm không khí

Sđo trung bình hàng năm ca PM2.5 Singapore đng mc không an toàn là 21mcg/m3 (micrograms cho mi mét khi). Cht gây ô nhim không khí này được to ra bi các loi xe, đc bit là xe buýt đng cơ diesel, xe taxi và xe ti, các nhà máy, nhà máy đin, lò đt, văn phòng, nhà cao tng khu mua sm, bình xt thuc trsâu và khói thuc lá.

Ở Singapore không khí đã không đạt chuẩn. Còn Việt Nam Thì Sao?

Hơn bn triu dân Singapore sdng hơn 40 ttúi nha mt năm và to ra 2,5 triu tn rác thi (thng kê 2003), phn ln (90%) các cht thi này được đt, là mt trong nhng yếu tto ra ô nhim môi trường.

Singapore cũng là mt trong nhng quc gia có sngười sdng giy ln nht trên thế gii, chđng sau M. Chcó khong 40% sgiy được sdng đây được thu gom đtái chế, phn ln (60%) được đt hoc chôn. Nhưng cht ô nhim gây ung thư ti tnht được sinh ra tcác ngành công nghip hoá du, Tiến Sĩ Ralph Moss cáo buc (Báo cáo ca Moss vcht gây ung thư ). Singapore là nơi có khu phc hp hóa du hàng đu thế gii.

Thu thp và xlý cht thi đã trthành mt ngành công nghip phát trin và mi người đang bdn dt đtin rng đt nha hoc chôn lp cht thi không phân hy sinh hc không phi là mt vn đ!

Cũng cn phi lưu ý rng người Singapore cũng bphơi nhim thường trc vi khí đc ca thuc dit mui (nguyên nhân gây tlcao mc st xut huyết). Hơn na, nhiu hgia đình thường xuyên khtrùng nhà đngăn chn gián, kiến, ve – chưa kđến vic hthường sdng tùy tin thuc trsâu trong gia đình!

Bài Liên Quan: Bệnh sùi mào gà

Nếu Singapore, được coi là mt thành ph“xanh sch”, mà li tràn ngp không khí bô nhim như thế, vy các thành phnhư Kuala Lumpur, Jakarta và Thượng Hi thì sao? Hơn na, “ý tưởng đngười dân tlàm sch” cũng có nghĩa là sdng quá mc cn thiết các cht khmùi, cht ty ra và cht làm sch mnh – tt cđu to ra khí đc cho con người hít vào. Cũng cn lưu ý rng sđo cht gây ô nhim không khí ca PM2.5 là giá trtrung bình và chưa xem xét nhng tháng mùa khô khi Singapore và Malaysia có thbbao phbi khói mù đc hi tcác đám cháy rng Indonesia tràn ti.

Rt có thcác nhà phát minh ra trên 100.000 hóa cht tng hp trong môi trường ca chúng ta hin nay tin rng cơ thcon người có khnăng hp thcác cht này mà không bị chúng làm tn hi. Tuy nhiên, các bng chng (ví dtrường hp bung thư và các cm làng ung thư) đang chng cht trên cthế gii công nghip phát trin đã chra rõ ràng rng cơ
thcon người không thchng trđược.

Cn lưu ý rng ung thư phi là mt trong ba loi ung thư hàng đu ti Singapore và ung thư là tính đến tt cmi th, mt căn bnh chết người hàng đu Singapore

Add Comment