Mạng lưới trong mỏ

Một số mỏ sử dụng hệ thống có dây để liên lạc, nhưng điều gì xảy ra nếu bạn không thể đến trạm điện thoại khẩn cấp?

Một số mỏ sử dụng hệ thống có dây để liên lạc, nhưng điều gì xảy ra nếu bạn không thể đến trạm điện thoại khẩn cấp?
Một mạng lưới phân phối tín hiệu không dây thông qua một hệ thống các máy phát được gọi là các nút. Một nút về cơ bản là một bộ định tuyến không dây . Phần mềm đặc biệt trong nút cho phép nó giao tiếp với một mạng gồm các nút khác. Các nút sử dụng định tuyến động để xác định tuyến tốt nhất để trao đổi dữ liệu. Tuyến tốt nhất có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí nút, lưu lượng dữ liệu và điều kiện môi trường. Quan trọng nhất, một số nút có thể là điện thoại di động.

Ít nhất một nút cần phải ở một vị trí cố định. Đây là nút đóng vai trò là cầu nối giữa mạng lưới và mạng lớn hơn như Internet . Ví dụ, một tháp radio được liên kết với Internet có thể đóng vai trò là nút cố định chính cho mỏ. Hầu hết các mỏ có nhiều nút cố định để tạo cho mạng lưới một nền tảng vững chắc.

 >>> Xem thêm các thông tin chi tiết về máy bộ dàm hàng hải.

Mạng lưới không dây có xu hướng hoạt động theo một trong hai tần số vô tuyến : 2,4 gigahertz (giao thức IEEE 802.11) hoặc 900 megahertz (giao thức IEEE 802.15). Cả hai loại đều có vấn đề phát tín hiệu xung quanh các góc, vì vậy một nút ở mỗi góc có thể cần thiết để giữ cho mạng ổn định. MSHA thấy rằng các giao thức này không can thiệp vào các hệ thống liên lạc khác trong các mỏ [nguồn: MSHA].

Các nút không phải rất lớn – nhiều nút có cùng kích thước với một bộ định tuyến không dây trung bình. Điều đó giúp người khai thác dễ dàng gắn các nút vào thiết bị nặng. Vì các nút có thể hoạt động ngay cả khi đang chuyển động (mặc dù ở tốc độ bit chậm hơn), các phương tiện khai thác khác nhau có thể mang các nút. Bạn có thể nối các nút đến các cảm biến trong mỏ để theo dõi tình trạng của tôi. Nếu nguy hiểm phát sinh, nút có thể phát tín hiệu đến phần còn lại của mạng.

Cũng có thể xây dựng các huy hiệu điện tử tương tác với mạng lưới. Điều đó giúp mạng có thể theo dõi vị trí của các thợ mỏ riêng lẻ. Khi người khai thác di chuyển qua mỏ, các nút khác nhau sẽ phát hiện huy hiệu của người khai thác. Nếu một phần của mỏ trở nên nguy hiểm, công ty khai thác có thể thấy có bao nhiêu người khai thác có thể bị ảnh hưởng và sơ tán phần đó của mỏ. Công cụ khai thác cũng có thể sử dụng các thiết bị như radio cá nhân hoặc điện thoại qua giao thức Internet ( VOIP ) để giữ liên lạc với các hoạt động trên bề mặt.

Mạng lưới có thể giúp ngăn ngừa tai nạn, nhưng điều gì xảy ra nếu một phần của đường hầm sụp đổ? Thật không may, các giao thức không dây mạng lưới không hiệu quả trong việc xâm nhập trái đất. Vì vậy, bạn cần sử dụng một hệ thống hoạt động ở tần số rất thấp. Cơ quan An toàn và Sức khỏe Mỏ (MSHA) đã thử nghiệm một hệ thống xuyên trái đất (TTE) có thể xuyên qua 270 feet (82,3 mét) đá. Truyền dữ liệu rất chậm – 20 đến 30 ký tự mỗi phút với độ chính xác 80 phần trăm ở độ sâu lên tới 630 feet (192 mét). Có khả năng, một hệ thống TTE có thể có thể phát sóng hơn nữa thông qua trái đất rắn. Nhưng có một nhược điểm ngoài tốc độ truyền dữ liệu chậm – MSHA thấy rằng các hệ thống TTE có thể can thiệp vào các hệ thống liên lạc khác trong các mỏ.

Mạng vô tuyến có thể cung cấp cho các thợ mỏ một cuộc sống trở lại bề mặt. Xem xét mức độ nguy hiểm của nghề nghiệp của họ, một mạng lưới truyền thông đáng tin cậy có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Để tìm hiểu thêm về các cách khác nhau để sử dụng mạng không dây, hãy xem các liên kết dưới đây.

>>>Xem thêm các loại bộ đàm chính hãng.

Add Comment