Đóng bảo hiểm không liên tục hưởng thai sản thế nào?

Người lao động đóng bảo hiểm không liên tục vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng chế độ thai sản không?

Người lao động đóng bảo hiểm không liên tục vẫn được hưởng chính sách thai sản nếu phân phối đủ những điều kiện theo quy định

đơn cử địa thế căn cứ theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 điều kiện để hưởng cơ chế thai sản bao gồm:

Đối tượng hưởng cơ chế thai sản là người lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:
Lao động nữ mang thai;

Lao động nữ sinh con;

Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực thi phương án triệt sản;

Lao động nam đang đóng bảo hiểm cộng đồng có vợ sinh con.

  • Người lao động được nêu trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  • Người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước lúc sinh con.
  • Người lao động đủ điều kiện kèm theo hưởng chế độ thai sản mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng cơ chế thai sản.

Trong đó 12 tháng khi sinh được hiểu như sau:

  • Nếu ngày dự sinh là gần cuối thời gian tháng thì tính 12 tháng liền kề tính đến thời khắc sinh
  • Nếu ngày sinh dự tính là vào đầu tháng thì 12 tháng liền kề tính đến thời khắc tháng liền kề trước lúc dự sinh
    như vậy địa thế căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước không có đề xuất về sự người lao động phải đóng bảo hiểm tiếp tục suốt trong quãng năm ngoái khi sinh. thế nên người lao động sẽ tiến hành hưởng cơ chế thai sản khi đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc sinh.

Như vậy  địa thế căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  không còn đề xuất về sự việc người lao động phải đóng bảo hiểm tiếp tục trong quãng thời gian trước khi sinh. bởi vậy người lao động sẽ tiến hành hưởng chính sách thai sản khi đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc sinh.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng chế độ thai sản không. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật chế độ thai sản trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.

Add Comment